Copyright © 2008 PromedImpex  Designed by Ro-webdesign.com
cercetare & dezvoltare
Microscoapele electronice
Un microscop electronic foloseste electronii pentru a explora proba.
Microscoapele electronice au rezolutie superioara microscoapelor optice si sunt destinate cercetarii si productiei. Aceste aparate intra in componenta laboratoarelor de cercetare si a laboratoarelor uzinale.